Wspólnie na rzecz podboju kosmosu

Wspólnie na rzecz podboju kosmosu

Ukraina i Polska uzgodniły dalsze kroki na rzecz realizacji wspólnych projektów w przestrzeni kosmicznej.

Rozmowy odbyły się w ramach posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Grupy roboczej ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej Ukraińsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie dot. współpracy w ramach teledetekcji Ziemi, wynoszenia satelitów na orbitę oraz możliwości budowy wspólnego nośnika rakietowego.

Obradom przewodniczyli Prezes Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy W.Taftaj oraz Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA G.Wrochna.

Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej