Współpraca Polsko-Katarska

Współpraca Polsko-Katarska

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w telekonferencji organizowanej przez Polsko-Katarską Radę Biznesu przy udziale Ambasady RP w Dosze. Podczas spotkania omówiono obszary wzajemnej współpracy i wszystkie strony zgodziły się kontynuować ścisłą współpracę na rzecz zacieśniania stosunków handlowych między Polską a Katarem.

Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentowali jej Prezes, były Minister Gospodarki RP Jacek Piechota oraz Przemysław Piechota. Polsko-Katarską Radę Biznesu reprezentowali jej Prezes i Przewodniczący Pan Daniel Dybała oraz Wiceprezes Paweł Kułaga. Ambasadę RP w Katarze reprezentował Kierownik Wydziału Ekonomicznego Tomasz Sadziński.