Wznowienie możliwości wjazdu na terytorium Ukrainy

Wznowienie możliwości wjazdu na terytorium Ukrainy

Od 12 czerwca wznawia się możliwość wjazdu cudzoziemców na terytorium Ukrainy.

Cudzoziemcy udające się na Ukrainę podczas kontroli granicznej winni spełnić określone przepisami prawa warunki wjazdu, w tym przedstawić podczas kontroli granicznej dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty kwarantanny i leczenia COVID-19.

W tym momencie opracowywana jest lista krajów, których obywatele będą zwolnieni z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny. Do momentu zatwierdzenia tej listy, prawo przekroczenia ukraińskiej granicy będą miały jedynie osoby, które wyrażą zgodę na odbycie 14-dniowej kwarantanny z wykorzystaniem serwisu elektronicznego „Dij wdoma” („Działaj w domu”).

Źródło: kmu.gov.ua – portal rządowy