Wzrost ceny ziemi

Wzrost ceny ziemi

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że średnia cena hektara ziemi w Ukrainie wzrośnie pięciokrotnie. Ponadto dzięki otwarciu rynku ziemi w Ukrainie, gospodarka kraju otrzyma w ciągu dziesięciu lat dodatkowe 85 miliardów USD – dodał Premier.

Więcej na edialog.media