Wzrost płac

Wzrost płac

W czasie kryzysu przeciętne wynagrodzenie Ukraińców wzrosło o prawie 2 tys. UAH. Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy przeciętne wynagrodzenie nominalne pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w grudniu 2020 roku wyniosło 14179 UAH. To o 15,6 proc. (1915 UAH) więcej niż w grudniu 2019 roku (12264 UAH).

Jak informuje RBC-Ukraina, Gabinet Ministrów prognozuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021r. do 20632 UAH. Oczekuje się, że płace realne (skorygowane o inflację) wzrosną o 12,1 proc.

Więcej na edialog.media