XIII Forum Europa – Ukraina

XIII Forum Europa – Ukraina

W dniach 4-5 lutego 2020 tradycyjnie odbyło się w Rzeszowie XIII Forum Europa – Ukraina. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza była partnerem instytucjonalnym wydarzenia, a reprezentowali nasza Izbę Prezes PUIG Jacek piechota, I Wiceprezes Oleg Dubish, członek Rady PUIG Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Elżbieta Bodio, Wiceprezes Andrzej Drozd.

Reprezentanci Izby swój udział w organizacji forum wzbogacili moderacją i wystąpieniem w sesjach: „Międzynarodowa współpraca gospodarcza: od handlu do inwestycji”, „Migracja zarobkowa z Ukrainy. Korzyści i zagrożenia – prognozy na przyszłość”, „Jak usuwać bariery międzynarodowej współpracy gospodarczej?”, „Stowarzyszenie i wolny handel pomiędzy Ukrainą a UE. Czy jest możliwa strategia win-win?”,

Prezentację Kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie” przedstawił Wiceprezes PUIG Andrzej Drozd, natomiast prezentację parku przemysłowego Mościska przedstawił I Wiceprezes PUIG Oleg Dubish.

Tegoroczna edycja forum obejmowała bardzo szerokie spektrum problematyki polsko-ukraińskiej i cieszyła się znacznym zainteresowaniem ze strony uczestników, mediów i środowiska biznesowego. Równolegle z forum odbywały się IV Targi Wschodnie, w ramach których wystawcy przedstawiali swoją ofertę, obejmującą wiele branż przemysłowych i usługowych.