XIII Forum Europa – Ukraina

XIII Forum Europa – Ukraina

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 r., jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem trzynastego już Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Słabo widoczne efekty reform, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek spowodowały niezadowolenie w społeczeństwie i w konsekwencji – porażkę poprzedniego obozu rządzącego. Społeczeństwo Ukrainy ma bardzo wysokie oczekiwania wobec nowych władz. W związku z tym, aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?

Debaty Forum Europa-Ukraina 2020 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.

Główne Punkty Programu:

  • 2 dni debat i spotkań
  • Prezentacja Raportu Głównego
  • Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich
  • Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
  • Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych
  • Forum Młodych Liderów
  • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
  • 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi Forum

Goście Forum: Ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Udział: Opłata rejestracyjna dla osób, które chcą wziąć udział w Forum wynosi 100 zł. netto.

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów.
W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość dokonania rezerwacji hotelowej za pośrednictwem organizatora.

Data: 04-05 luty 2020 r.

Miejsce: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka 954, 36-002 Jasionka

Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy