Zadłużenie Ukrainy przekroczyło 2 tryliony UAH

Zadłużenie Ukrainy przekroczyło 2 tryliony UAH

Wg danych Ministerstwa Finansów Ukrainy w I półroczu 2020 r. całkowite zadłużenie Ukrainy wzrosło o 13,6% do 2,269 trylionów UAH (85,01 mld USD). Zadłużenie zagraniczne państwa na koniec czerwca br. wyniosło 51,12 mld USD (wzrost o 2,16 mld USD w okresie styczeń-czerwiec br.).

W czerwcu br. Ukraina wyemitowała 12-letnie euroobligacje na sumę 1,75 mld USD z oprocentowaniem rocznym 7,25%. Część pozyskanych w ten sposób środków ma zostać przeznaczona na wykup obligacji z terminem zapadalności przypadającym na lata 2021-2022.

Źródło: mof.gov.ua