Zmiany w Komitetach PUIG

Zmiany w Komitetach PUIG

Miło nam zakomunikować, iż większością głosów została przyjęta Uchwała Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w sprawie zmian w Komitetach PUIG. W ramach przyjętych postanowień m.in.:

  • Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Budownictwa, architektury i gospodarki komunalnej został mianowany Pan Władysław Ivanov (ze strony polskiej) oraz Pan Oleksandr Sokol (ze strony ukraińskiej).
  • Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Transportu został mianowany Pan Dariusz Kostrzębski, a Zastępcą Przewodniczącego Pan Bogusław Kowalski.
  • Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Innowacji i zielonych technologii został mianowany Pan Valentyn Honcharenko.
  • Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Prawnych, celnych i podatkowych został mianowany Pan Wojciech Piłat, Zastępcą Przewodniczącego Pani Tetiana Koriakina.
  • Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Projektów europejskich i rozwojowych został mianowany Pan Maksym Lovinskyi.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich mianowanych oraz życzenia sukcesów i powodzenia w realizacji ich misji! Ponadto wielkie podziękowania dla wszystkich osób pewniących dotąd te funkcje!