Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców jak dla rolników

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców jak dla rolników

W związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii wirusa COVID-19 dla gospodarki niezbędne jest podjęcie działań, które realnie umożliwią utrzymanie płynności finansowej oraz zapewnią dalszą gotowość do świadczenia pracy.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza poparła postulaty Rzecznika MŚP dot. udzielenia przedsiębiorcom w tym zakresie wsparcia analogicznego, jakie dotyczyć ma rolników, którzy będą zwolnieni ze składek KRUS bez względu na powierzchnię gospodarstwa i wielkość sprzedanej produkcji.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów.